اجرای طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آغاز اجرای طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری از 24 شهریور ماه جاری (آغاز ترم) در این دانشکده اطلاع داد و گفت: بر پایه بسته های تحول و نوآوری آموزش معاونت آموزشی وزارتخانه و برنامه چهارساله (1396-1400) دانشگاه و دانشکده و به هدف از بین بردن شکاف موجود بین آموزش تئوری و بالینی و عرصه آموزشی و بالینی در پرستاری و در آینده نزدیک در رشته مامایی و پاسخگو کردن آموزش این رشته به نیازهای واقعی جامعه این برنامه طراحی و اجرا گردیده است.

اجرای طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری

دکتر هومن شهسواری در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران، ضمن اشاره به اینکه اقدامات اولیه و فراهم سازی بستر این طرح از هشت ماه گذشته و با احتیاج سنجی وسیع از همه ذی نفعان و بررسی وضعیت موجود و با تشکیل جلسات متعدد و حمایت معاونت آموزشی و درمان دانشگاه شروع گردیده است اضافه نمود: ساختارمند نبودن ارتباط عرصه آموزشی و بالینی، بهینه نبودن کیفیت دانش آموختگان، کاستی ها و مهیا نبودن شرایط حضور کافی اساتید پرستاری در آموزش بالینی و مطالبات بر زمین مانده پرستاران و حتی بیماران باعث شد سعی گردد با طراحی این برنامه محیط و شرایط آموزشی بهتری برای دانشجویان مهیا کنیم تا این شکاف عمیق و کاستی های موجود تا حد ممکن از بین برود.

وی از بی علاقگی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای همکاری و جذب در بیمارستان های این دانشگاه به عنوان یکی دیگر از مسائل نام برد و اظهار کرد: هدف از این طرح از بین بردن شکاف موجود بین آموزش تئوری و بالینی در پرستاری است و این طرح با ایجاد همکاری و تلفیق بین بدنه آموزشی پرستاری و پرستاران در سطوح مختلف منجر به بهبود محیط یادگیری برای دانشجویان پرستاری گردیده و متعاقب آن بر بی علاقگی آنها برای ادامه همکاری با مراکز درمانی دانشگاه اثر خواهد داشت.

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: این طرح، خروجی های بسیار خوبی خواهد داشت؛ اگرچه ممکن است هر طرحی در اجرا با مسائلی روبرو گردد اما قطعاً هماهنگی دو طرف به تسهیل کار یاری خواهد نمود.

دکتر شهسواری در ادامه به شکل گیری تیم تدریس این طرح اشاره نمود و شرح داد: در تیم تدریس یک استاد مسئول در یک لاین تخصصی مراقبتی خواهیم داشت که به همراه تیم تدریس شامل سرپرستار بخش، CTA(پرستاران بخش ها) و TA (دانشجویان دکتری) و مربیان آموزشی مسئولیت آموزش دانشجویان را به عهده خواهند داشت. این ترکیب با توجه به حجم واحدها و بار آموزشی مربوطه طراحی گردیده است.

وی با اشاره به شروع این طرح با گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی گفت: این گروه بزرگ ترین گروه آموزشی دانشکده است و مسئولیت ارائه حجم بالایی از دروس بالینی را بر عهده دارد.

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه نمود: روزهای این کارآموزی به طور دقیق توسط تیم تدریس برنامه ریزی گردیده و در آن از مرکز مهارت های بالینی دانشکده، بخش های تخصصی بیمارستان ها و مرکز آزمون های بالینی (آسکی) استفاده خواهد شد که رفته رفته ممکن است برنامه مهارت آموزی شبیه سازی گردیده و آزمون مرتبط آن نیز در بیمارستان ها انجام گردد. دکتر شهسواری با تاکید بر این مطلب که ارزیابی نهایی دانشجویان، منوط به انجام آزمون نهایی در مرکز آسکی دانشکده است گفت: ارزیابی با حضور تیم تدریس و همراه با تکمیل فرم های ارزشیابی دانشجویان توسط CTAها انجام می گردد. این امر این اطمینان را ایجاد خواهد نمود که دانشجویان ما بصورت عینی مهارت ها و صلاحیت های لازم را برای دانش آموختگی تا خاتمه تحصیل به تصویر کشیده و مورد تایید ارزیابان قرار خواهند گرفت. وی در خاتمه با اشاره به اینکه پایه این طرح محیط آموزشی می تواند به احتیاج بالین به توسعه و ارتقا پاسخ داده و محیط بالینی نیز به احتیاجهای آموزش پاسخ دهد تا مجموعه دانشگاه به یک هم افزایی در راستای ارتقاء پرستاری و مامایی و آموزش بهینه آن دست پیدا کند اضافه نمود: این طرح طرحی پویا و روبه رشد است و در حال شکل گیری است و هرجایی که احساس گردد احتیاج به تغییر و یا تعدیل دارد حتماً اتفاق خواهد افتاد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "اجرای طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اجرای طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید